Gråskär konsult AB

Gråskär är en organisation & ledarskapskonsult.

Affärsidé – Gråskär hjälper ledningsgrupper att få större genomslagskraft ut i organisationen genom ökad relationskompetens och effektiva ledarskapsverktyg.