Affärsanpassade program

Gråskär erbjuder program som är specifikt anpassade till den verksamhet uppdraget avser. Oavsett om det är en ledningsgrupp för en bank eller en säljorganisation inom FMCG så grundar sig utbildningen på tre fundamentala element för att uppnå maximal effekt. 1) Cheferna behöver effektiva ledarskapsverktyg för att skapa motivation och etablera egenansvar, 2) arbetsgrupperna behöver insikt kring hur våra olikheter berikar och breddar det kollektiva perspektivet samt förståelse för hur lätt våra egna beteenden kan leda till konflikt och missförstånd, och 3) högpresterande grupper är ett resultat av samarbetsskickliga individer med hög självkänsla genom produktiva relationer och med stor kompetens att dela och integrera kunskap.

Lärandeprocessen under utbildningen är praktisk inriktad och lämpar sig lika väl inomhus som utomhus, oavsett rum så säkerställer Gråskär att de tre elementen formar en central del i ert företags framtida relationsprocess.