Gråskär konsult AB

Gråskär är en organisation & ledarskapskonsult.

Affärsidé – Gråskär hjälper företag att få ut högre effekt av sin personal genom ökad samarbetsförmåga, något som bl.a. kommer genom insikten om att tillvarata gruppens hela spektrum av perspektiv, styrkor och olikheter. Dynamiska ledarskapsverktyg, lärandet kring sambanden mellan drivkrafter och beteenden samt målmedveten träning säkerställer att gruppen motiveras att ta sig till platser man tidigare inte trodde var möjliga.