SDI 2.0 OFFICIAL PARTNER

Gråskär är SDI Certified, SDI® (Strenght Deployment Inventory®) är ett forskarbaserat dialogverktyg framtaget i ett enda syfte – att hjälpa människor att kommunicera och förstå varandra bättre och utveckla en god samarbetskultur. Det bidrar till att utveckla människors relationskompetens och sänker konfliktkostnader.

SDI skapades av PhD. Elias Porter och bygger på Porters beteendevetenskapliga teori om relationsmedvetenhet, RAT® (Relationship Awareness Theory). SDI-kartläggningen visar på vad som motiverar en person samt visar både på styrkor och överdrivna styrkor som personen använder på arbetet.

SDI 2.0 ligger i CoreStrenghts-plattformen som innehåller många praktiska funktioner för att främja goda samarbeten i arbetsvardagen. Några exempel är att kunna bygga team, jämföra sina SDI 2.0 resultat, tillgång till kommunikationsguider och mycket mer.