Gråskärsmodellen

Nivån på självledarskapet i en arbetsgrupp motsvaras utav kvalitén på det formella ledarskapet och medarbetarskapet. De tre delarna är sammanflätade och tillika beroende av varandra, effekten eller resultatet av gruppens arbete är summan av dessa tre. En arbetsgrupp vars kultur kännetecknas av öppenhet och tillit, arbetsglädje, psykologisk trygghet samt förståelse för hur man tar tillvara på olikheter och drivkrafter, har optimala förutsättningar att lyckas.